ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ • ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้าน ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของสหสาขาวิชาชีพทั้งด้านแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ • ศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก

  ศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก

  หลังจากฉบับที่แล้ว คอลัมน์ CU Excellence Center ได้พาท่านผู้อ่านไปรู้จักกับศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ที่มีบทบาทในการศึกษาวิจัย • ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  จะเห็นได้ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีโรคใหม่ๆ จากเชื้อโรคสายพันธุ์แปลกๆ เกิดขึ้น อย่างรวดเร็วและรุนแรงจนน่าตกใจ หรือที่เรียกว่า โรคอุบัติใหม่ (Emerging Disease) • ศูนย์สเต็มเซลล์และเซลล์บำบัด

  ศูนย์สเต็มเซลล์และเซลล์บำบัด

  วิจัยและเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ของอวัยวะที่หลากหลายจากผู้ป่วยรวมทั้งดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำไปปลูกถ่ายรักษาโรค • ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรค มะเร็งเต้านม

  ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรค มะเร็งเต้านม

  ให้การรักษาผู้ป่วยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีการรักษาที่ดีที่สุดด้วยมาตรฐานเท่าเทียมต่างประเทศ และเป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้กับแพทย์ด้านมะเร็งเต้านมทุกสาขา • ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไข ความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ

  ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไข ความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ

  เป็นศูนย์เฉพาะทางด้านการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรง แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นแหล่งรักษาผู้ป่วยโรคงวงช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก • ศูนย์ โรคหัวใจ

  ศูนย์ โรคหัวใจ

  ให้การรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาที่มีประสบการณ์เฉพาะทางสูง ควบคู่กับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น • ศูนย์ โรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

  ศูนย์ โรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

  บริการรักษาผู้ป่วย โรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสหสาขา และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้เข้าถึงคนไทยมากที่สุด • ศูนย์นิทราเวช

  ศูนย์นิทราเวช

  ให้บริการตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยโรคต่างๆ แก่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการนอนหลับด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ป่วยนอนหลับอย่างมีคุณภาพ • ศูนย์การส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

  ศูนย์การส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

  ให้การตรวจคัดกรองโรคลำไส้ใหญ่แบบส่องกล้อง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้สามารถพบเชื้อมะเร็งได้ตั้งแต่เริ่มต้น ส่งผลให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายขาดได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ • ศูนย์หลอดเลือดสมองแบบครบวงจร

  ศูนย์หลอดเลือดสมองแบบครบวงจร

  เป็นต้นแบบของการพัฒนาและการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองอุดตัน โดยพัฒนาระบบประเมินผู้ป่วยฉุกเฉินที่แผนก ER มากว่า 20 ปี สามารถประเมินและตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ • ศูนย์ โรคมะเร็งครบวงจร

  ศูนย์ โรคมะเร็งครบวงจร

  ศูนย์โรคมะเร็ง บริการรักษาผู้ป่วย โรคมะเร็ง ครบวงจรโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากสหสาขาวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการรักษาโดยใช้เทคโนโลยีระดับสูง • ศูนย์การผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส

  ศูนย์การผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส

  ให้การรักษาอย่างครอบคลุมด้วยวิธีที่ได้มาตรฐานโดยบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ควบคู่กับใช้เครื่องมือทันสมัยเทียบเท่าระดับสากล • ศูนย์ไฟไหม้น้ำร้อนลวก

  ศูนย์ไฟไหม้น้ำร้อนลวก

  มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีเครื่องมือทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยด้านไฟไหม้น้ำร้อนลวกที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ด้วยความร่วมมือของธนาคารผิวหนัง สภากาชาดไทย • ศูนย์การเดินและการเคลื่อนไหว

  ศูนย์การเดินและการเคลื่อนไหว

  ให้การรักษาผู้ป่วยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์การเดินพร้อมด้วยเครื่องมือวิเคราะห์การเดินและการเคลื่อนไหวได้แบบ 3 มิติ ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก • ศูนย์โรคไตในภาวะวิกฤต

  ศูนย์โรคไตในภาวะวิกฤต

  พัฒนามาจากการสร้างประสิทธิภาพในการรักษาของทีมบำบัดทดแทนไต โดยทำหน้าที่สนับสนุนให้ผู้ป่วยผ่านพ้นวิกฤตร่วมกับทีมแพทย์ที่ดูแลในหอผู้ป่วยวิกฤต และแนะนำการดูแลตัวเองให้ผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด • ศูนย์โรคติดเชื้อ

  ศูนย์โรคติดเชื้อ

  บริการการรักษาผู้ป่วยภายใต้หลักคิดที่ว่า “Treatment as a Prevention” หรือการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อในปัจจุบัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้ป่วยรายใหม่ • ศูนย์การรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอย่างครบวงจร

  ศูนย์การรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอย่างครบวงจร

  ใช้เทคนิคการรักษาผู้ป่วยด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับ World Class โดยให้การรักษาแบบ One-stop Service และตรวจรักษาความผิดปกติอย่างรวดเร็วด้วยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ • ศูนย์เวชพันธุศาสตร์

  ศูนย์เวชพันธุศาสตร์

  ตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมด้วยการทดสอบทางพันธุศาสตร์ของยีนเป็นชุด (Genetic Testing) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยคัดกรองโรคทางพันธุกรรมได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว • ศูนย์เบาหวาน ฮอร์โมน และเมตะบอลิสม

  ศูนย์เบาหวาน ฮอร์โมน และเมตะบอลิสม

  จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน อาการของโรคเบาหวาน และโรคที่เกิดจากฮอร์โมนอื่นๆ อย่างครบวงจร ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ขั้นสูง • ศูนย์กระจกตาและผิวดวงตา

  ศูนย์กระจกตาและผิวดวงตา

  ให้การบริการรักษากระจกตาโดยเฉพาะ ด้วยอุปกรณ์และวิทยาการรูปแบบใหม่แห่งแรกของประเทศไทย • ศูนย์โรคลมชักครบวงจร

  ศูนย์โรคลมชักครบวงจร

  เป็นที่แรกที่ริเริ่มการผ่าตัดโรคลมชักในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไปแล้วกว่า 1,000 ราย • ศูนย์การปลูกถ่ายอวัยวะ

  ศูนย์การปลูกถ่ายอวัยวะ

  มีความเชี่ยวชาญในการปลูกถ่ายอวัยวะมากว่าสิบปี พร้อมด้วยระบบการขนส่งอวัยวะที่รวดเร็วและพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง เราเตรียมพร้อมเพื่อให้ผู้ป่วยได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง • ศูนย์โรคตับ

  ศูนย์โรคตับ

  เน้นพัฒนาคุณภาพของการรักษามากกว่าเทคโนโลยี โดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการรักษา และมีทีมงานให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง • ศูนย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ

  ศูนย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ

  ศูนย์การแพทย์ต้นแบบของสังคมไทยในการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการครบวงจร เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์


ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์สเต็มเซลล์และเซลล์บำบัด อ่านเพิ่มเติม เว็บไซต์
ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรค มะเร็งเต้านม อ่านเพิ่มเติม เว็บไซต์
ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไข ความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ อ่านเพิ่มเติม เว็บไซต์
ศูนย์ โรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ อ่านเพิ่มเติม เว็บไซต์
ศูนย์การส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์หลอดเลือดสมองแบบครบวงจร อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์ โรคมะเร็งครบวงจร อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์การผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส อ่านเพิ่มเติม เว็บไซต์
ศูนย์ไฟไหม้น้ำร้อนลวก อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์การเดินและการเคลื่อนไหว อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์โรคไตในภาวะวิกฤต อ่านเพิ่มเติม เว็บไซต์
ศูนย์โรคติดเชื้อ อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์การรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอย่างครบวงจร อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์เวชพันธุศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์เบาหวาน ฮอร์โมน และเมตะบอลิสม อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์กระจกตาและผิวดวงตา อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์โรคลมชักครบวงจร อ่านเพิ่มเติม เว็บไซต์
ศูนย์การปลูกถ่ายอวัยวะ อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ อ่านเพิ่มเติม