Chula Care

Chula Care

Chula Care เข้าถึงทุกบริการ
ง่ายในแอปเดียว

📲 ดาวน์โหลด Chula Care App เพื่อลงทะเบียนดูข้อมูลนัดพบแพทย์ ตรวจสอบคิว ชำระเงิน และข่าวสารต่างๆ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

อ่านคู่มือการใช้งานได้ที่ https://bit.ly/3VZsMk8 หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร 02-256-4699