เปิดให้บริการคลินิกนวัตบริบาลระบบบริการพิเศษ

เปิดให้บริการคลินิกนวัตบริบาลระบบบริการพิเศษ

คลินิกนวัตบริบาลระบบบริการพิเศษ
ทางเลือกใหม่เพื่อการเข้าถึงการรักษาจาก รพ.จุฬาลงกรณ์ โดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา

เปิดให้บริการ 11 มกราคม 2566
ที่ตั้ง อาคารนวัตบริบาล ชั้น 4 (ประตูหมายเลข 14 ถนนอังรีดูนังต์)
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ให้บริการด้วยระบบนัดหมายล่วงหน้า

โดยผู้ป่วยสามารถชำระค่าบริการด้วยการชำระเงินเอง ประกันสุขภาพเอกชน หรือสิทธิสวัสดิการข้าราชการเบิกจ่ายตรง สิทธิ อปท. สิทธิกรุงเทพมหานคร หรือสิทธิต้นสังกัดที่ทำสัญญากับ รพ.จุฬาลงกรณ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ตารางแพทย์ออกตรวจ และนัดหมายได้ที่ 02 256 5193

**ผู้ใช้บริการที่สะดวกช่วงเย็น วันจันทร์-วันศุกร์ 16.00-20.00 น. หรือวันเสาร์-วันอาทิตย์ ช่วงเช้า 08.00-12.00 น. สามารถใช้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ตึก ภปร ได้เช่นเดิม โดยนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ 02 256 5193**