เปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

“สภากาชาดไทย” เปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก “เหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรเคียและสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย” ผ่านสภาเสี้ยววงเดือนแดงตุรกี และสภาเสี้ยววงเดือนแดงอาหรับซีเรีย ในฐานะของสมาชิกขบวนการกาชาดระหว่างประเทศ (RCRC Movement) มีบทบาทด้านมนุษยธรรมช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ตามหลักการกาชาดสากล

📌 ร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย

• ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน”

• เลขที่บัญชี 045-3-04637-0

📌 กรณีการโอนเงิน – หากประสงค์รับใบเสร็จสามารถแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ระบุ “ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว” พร้อมแนบสลิปการโอนทาง email : donation@redcross.or.th หรือ โทรสาร 0 2250 0312, 0 2652 4440

📌 หรือสแกน QR Code E-donation โดยไม่ต้องแจ้งขอรับใบเสร็จ

และตรวจสอบประวัติการบริจาคได้ที่ http://edonation.rd.go.th/donate

#DonationHUBรับเพื่อให้ #RedCrossFundRaising #TRCDonateonline #สภากาชาดไทย #ThaiRedCross