รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดให้บริการรถตู้รับ-ส่ง (Shuttle Van) 🚐💨

รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดให้บริการรถตู้รับ-ส่ง (Shuttle Van) 🚐💨

สำหรับผู้ใช้บริการทุกท่าน ฟรี❗️(ไม่มีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าที่จอดรถ)

ท่านสามารถจอดรถได้ที่
📍อาคารสยามกิตติ์ หรือ
📍อาคารจามจุรีสแควร์

จุดรับ-ส่งในรพ.จุฬาลงกรณ์
📍อาคารนวัตบริบาล และ
📍อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

🗓️ วันจันทร์ – วันศุกร์
⏰ เวลา 07.00 – 15.00 น.
หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์