นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เรียน ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โปรดศึกษารายละเอียดและยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
สามารถกรอกแบบฟอร์มยอมรับได้ที่
👉https://consent.kcmh.or.th/

📌หากท่านต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โปรดเยี่ยมชม
🌍https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/pdpa-servicemed/