คลินิกพฤฒารักษ์

คลินิกพฤฒารักษ์

“คลินิกพฤฒารักษ์” 🏥

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
เปิดบริการคัดกรองและประเมินปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงวัยที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ให้การดูแลแบบองค์รวม โดยทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและทีมสหสาขาวิชาชีพ

สามารถทำนัดหมายได้ที่ 👉 คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
และสอบถามทำนัดหมายได้ตั้งแต่

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

📞 02-256-5193

(ปิดบริการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์)

error: Content is protected !!