ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

(เฉพาะที่ยังไม่เคยลงทะเบียนและไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน เท่านั้น)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะเปิดรับลงทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิด Astra Zeneca สำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯและประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป