ขอเชิญร่วมงานประชุมใหญ่ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ประจำปี 2563-2566

ขอเชิญร่วมงานประชุมใหญ่ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ประจำปี 2563-2566

✨สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญร่วมงานประชุมใหญ่ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ประจำปี 2563-2566

🗓️ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
⏰เวลา 09.00 – 12.00 น.
📍ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย