การบริการตรวจทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา เป็นหนึ่งในการตรวจรักษาโรคมะเร็งที่ทำได้หลายวิธี เช่น การฉายรังสี การผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัดและการรักษาด้วยฮอร์โมน เป็นต้น ซึ่งการฉายรังสีนั้นแตกต่างจากการรักษาด้วยเคมีบำบัดเพราะเป็นการกำหนดให้รังสีพลังงานสูงเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งนั้นๆ ได้อย่างแม่นยำ ทำให้เนื้อเยื่อบริเวณข้างเคียงได้รับรังสีในปริมาณที่น้อยมาก จึงเป็นวิธีการรักษาที่เป็นที่นิยม และสามารถรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในกรณีที่มีการแพร่กระจายไปที่สมองได้ดีกว่าการรักษาแบบอื่นๆ

การรักษาด้วยการฉายรังสีแบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลักๆ ได้แก่

  1. รังสีรักษาระยะไกล คือการรักษาด้วยรังสีที่มาจากแหล่งกำเนิดรังสีซึ่งอยู่ห่างจากตัวผู้ป่วย และใช้เอกซเรย์พลังงานสูง
  2. รังสีรักษาระยะใกล้ หรือการฝังแร่ คือการใช้สารกัมมันตรังสีใส่เข้าไปในภายในตัวผู้ป่วยโดยตรง เพื่อทำการรักษามะเร็งในบริเวณที่เฉพาะเจาะจง

การเตรียมตัวก่อนรักษา

วิธีการตรวจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ได้ที่

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โทรศัพท์ 02 256 4100