การรักษาและป้องกันอุจจาระร่วงเฉียบพลัน

การรักษาและป้องกันอุจจาระร่วงเฉียบพลัน

สาเหตุ

จากการติดเชื้อไวรัส เช่น เชื้อไวรัสโรต้า ไวรัสโนโร่ และจากการติดเชื้อแบคที่เรีย เช่น เชื้อบิด เชื้ออหิวาตกโรค หรืออาจเกิดจากสารพิษจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษ

เชื้อไวรัสโรต้าเป็นสาเหตุสำคัญของโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุ 5 ขวบปีแรกและมีวัคซีนในการป้องกันโรค

ผู้ป่วยมักมีอาการอาเจียนนำมาก่อนจะเกิดอาการท้องเสียอาจมีไข้ต่ำ ๆ และอาการปวดท้องร่วมด้วย
อาการอุจจาระร่วงมักดีขึ้นได้เองภายใน 3-5 วัน

การรักษา

  • ควรปรับเปลี่ยนเรื่องการการรับประทานอาหารและการดื่มนม เน้นกินอาหารจำพวกแป้ง ลดอาหารจำพวกโปรตีน และหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นเส้นใย (ผักและผลไม้) ดื่มนมได้ตามปกติแต่ลดปริมาณลงและดื่มบ่อยขึ้น
  • การดื่มน้ำเกลือแร่ มีความจำเป็นโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ
  • ผู้ป่วยที่ถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือด มีไข้สูง หรือมีอาการขาดน้ำ ควรพบแพทย์

การป้องกัน

  • ล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารและหลังใช้ห้องน้ำ
  • รับประทานอาหารที่สะอาด และปรุงสุก ดื่มน้ำสะอาด
  • วัคซีนโรต้าช่วยป้องกันและลดความรุนแรงของโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า เป็นวัคซีนพื้นฐานที่ใช้หยอดปากสำหรับเด็กขวบปีแรก

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2564
ที่มา : รศ. นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ
สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์