ยามุ่งเป้า (Targeted therapy) ในการรักษามะเร็งปอด

ยามุ่งเป้า (Targeted therapy) ในการรักษามะเร็งปอด

ยามุ่งเป้าคืออะไร

ยามุ่งเป้า เป็นการรักษาโรคมะเร็งด้วยยาวิธีหนึ่ง เซลล์มะเร็งบางชนิดจะมีความผิดปกติของยีนที่จำเพาะและแตกต่างจากเซลล์ปกติทั่วไป
ยามุ่งเป้าถูกออกแบบมาให้ออกฤทธิ์จำเพาะกับความผิดปกตินั้นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและลดโอกาสการเกิดผลข้างเคียง

ชนิดของยามุ่งเป้า

1) ยามุ่งเป้าชนิดโมเลกุลขนาดเล็ก 
มักเป็นยาชนิดรับประทาน ยาจะเข้าไปภายในเซลล์มะเร็ง และยับยั้งการทำงานของโมเลกุลที่จำเพาะ ยามุ่งเป้าที่ใช้สำหรับรักษามะเร็งปอดส่วนใหญ่เป็นชนิดนี้

2) ยามุ่งเป้าชนิด Monoclonal Antibody 
เป็นยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งโปรตีน หรือตัวรับบนผิวเซลล์มะเร็งที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของมะเร็ง

ข้อจำกัดของการรักษาด้วยยามุ่งเป้า
ยามุ่งเป้าแต่ละตัวถูกออกแบบมาให้จำเพาะกับความผิดปกติของยีนที่แตกต่างกัน และคนไข้มะเร็งปอดก็มีโอกาสตรวจพบความผิดปกติของยีนได้หลากหลาย ทำให้ชนิดของยามุ่งเป้าที่สามารถเลือกใช้ได้ในผู้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ป่วยจำเป็นจะต้องตรวจหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biomarker) ก่อนเริ่มรักษา ยามุ่งเป้าจะมีประสิทธิภาพเมื่อตรวจพบตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่เข้ากันได้เท่านั้น 
ในผู้ป่วยตรวจไม่พบตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่เหมาะสม จะไม่สามารถใช้ยามุ่งเป้าได้ และควรได้รับการรักษาด้วยยาชนิดอื่น 

ข้อมูลโดย อ.พญ.ณิชา ซึงสนธิพร 
หน่วยมะเร็งวิทยา 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566