เครียดลงกระเพาะ มีจริง หรือแค่คิดไปเอง

เครียดลงกระเพาะ มีจริง หรือแค่คิดไปเอง

ความเครียดไม่เพียงส่งผลต่อจิตใจ แต่ยังส่งผลต่อสุขภาพกายอีกด้วย กระเพาะอาหารและลำไส้เป็นอวัยวะหนึ่งที่ได้รับผลกระทบนี้ โดยจะมีการหลั่งกรดในกระเพาะมากขึ้น การบีบตัวและการรับความรู้สึกจากกระเพาะอาหารและลำไส้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

อาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อมีความเครียดนั้นจึงไม่ใช่เกิดจากคิดไปเอง แต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายดังกล่าว

ความเครียดอาจทำให้มีอาการระบบทางเดินอาหารดังนี้

 • ปวดหรือแน่นจุกบริเวณลิ้นปี่ มักเป็นก่อนหรือหลังรับประทานอาหาร
 • แน่นท้อง ท้องอืด 
 • อิ่มเร็วกว่าปกติ
 • เรอบ่อย
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • ท้องผูกหรือท้องเสีย

วิธีรักษาอาการเครียดลงกระเพาะ

ความเครียดทำให้ระบบทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ และในทางกลับกันอาการระบบทางเดินอาหารนี้ก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจได้เช่นกัน การรักษาจึงต้องตัดวงจรนี้โดย…

 • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเลี่ยงความเครียด เช่น ปรับตารางทำงานให้สมดุล พักผ่อนอย่างเพียงพอ
 • ทำกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียด เช่น ออกกำลังกาย ฟังเพลง วาดรูป อ่านหนังสือ หรือนั่งสมาธิ
 • เลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ หรือใช้สิ่งเสพติดเพื่อเป็นการคลายเครียด
 • รับประทานอาหารให้ตรงเวลาและครบทั้ง 3 มื้อ
 • พบแพทย์เพื่อรักษาอาการระบบทางเดินอาหาร
 • หากจัดการความเครียดไม่ได้ ควรปรึกษาจิตแพทย์

ข้อมูลโดย : ผศ.(พิเศษ) พญ.ฐนิสา พัชรตระกูล 
ฝ่ายอายุรศาสตร์
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2566