Post Vacation Blue ภาวะอารมณ์เศร้าหลังหยุดยาว

Post Vacation Blue ภาวะอารมณ์เศร้าหลังหยุดยาว

Post Vacation Blues คือ ภาวะอารมณ์เศร้า ๆ หลังกลับจากการไปเที่ยวหรือหลังจากผ่านช่วงวันหยุดยาว ซึ่งอารมณ์เหล่านี้เกิดจากการที่เราอนุญาตให้ตนเองมีเวลาแห่งความสุขในช่วงเวลาพิเศษ และต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมกลับสู่วันธรรมดาที่ไม่สุขได้เท่าเวลาไปเที่ยว ซึ่งยิ่งขับเน้นความทุกข์ทรมานใจต่าง ๆ ของวันธรรมดา  ความรู้สึกเศร้าแบบนี้เกิดขึ้นได้เสมอในบุคคลทั่วไป ไม่จัดว่าเป็นความป่วยทางจิตเวช 

สังเกตอาการซึมเศร้าหลังเที่ยว 

– รู้สึกเศร้า ๆ หม่น ๆ วิตกกังวล คิดวนๆหรือมีความไม่สบายใจ 
– รู้สึกหงุดหงิดได้ง่ายขึ้น
– เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย
– ไม่ค่อยมีสมาธิ

– บางรายอาจจะกระทบถึงปัญหาการนอน นอนไม่หลับ หรือนอนมากเกินไป

เยียวยาหัวใจ…ให้หายจากอาการซึมเศร้าหลังเที่ยว

1. ยอมรับกับความขึ้นลงของชีวิต สุขมากบ้างน้อยบ้าง  
2. ทำกิจกรรมที่ชอบเพิ่มขึ้น ช่วยปรับสภาพจิตใจ
3. ไม่เบียดเบียนเวลานอนหลับพักผ่อน ช่วยปรับสมดุลสารสื่อประสาทในสมอง
4. วางแผนทริปใหม่ สร้างความหวังใหม่ มีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต

     ภาวะ Post Vacation Blues ต้องอาศัยการรู้เท่าทันอารมณ์ หรือจิตใจที่จะช่วยให้เรารับรู้ภาวะที่เรากำลังเผชิญ ซึ่งสามารถหายเองได้ภายใน 2-3 วัน เมื่อยอมรับชีวิตได้อย่างที่เป็น แต่หากอาการซึมเศร้ายาวนาน เกิน 2 สัปดาห์ ควรปรึกษานักจิตวิทยา หรือจิตแพทย์

ข้อมูลโดย  ผศ.นพ. ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อมูล ณ วันที่ : 3 มกราคม 2567