รู้จักเบาหวาน และ 8 อาการควรระวัง

รู้จักเบาหวาน และ 8 อาการควรระวัง

โรคเบาหวาน (Diabetes) คือโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอร่วมกับการมีภาวะดื้อต่ออินซูลิน  ทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลที่อยู่ในกระแสเลือดไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้พบระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ

ชนิดของโรคเบาหวาน

เบาหวานชนิดที่ 1 – เกิดจากภูมิคุ้มกันร่างกายทำลายเซลล์สร้างอินซูลินในตับอ่อน ทำให้เกิดภาวะขาดอินซูลิน
เบาหวานชนิดที่ 2 – เกิดจากภาวะการลดลงของการสร้างอินซูลิน ร่วมกับภาวะดื้ออินซูลิน เป็นเบาหวานชนิดที่เจอได้มากที่สุด
เบาหวานจากสาเหตุจำเพาะ อื่นๆ เช่น โรคตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง โรคผิดปกติของต่อมไร้ท่อบางชนิด หรือการรับประทานยาที่มีสารสเตียรอยด์
เบาหวานขณะตั้งครรภ์ – เบาหวานชนิดนี้เกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์และหายไปได้หลังคลอดบุตร แต่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในอนาคต

อาการเบื้องต้นของโรคเบาหวาน

1. ดื่มน้ำบ่อย กระหายน้ำมาก
2. ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะปริมาณมาก
3. หิวบ่อย กินจุกว่าเดิม
4. น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
5. อ่อนเพลีย
6. สายตาพร่ามัว
7. ชาปลายมือปลายเท้า
8. แผลหายช้า

หากมีอาการดังกล่าวข้างต้นควรเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน เพื่อรับการรักษา ไปพร้อม ๆ กับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่เนิ่น ๆ ซึ่งจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงของอาการแทรกซ้อนระยะยาว เช่น ไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ที่อาจตามมาได้

ข้อมูลโดย  อ. พญ.ณิชกานต์ หลายชูไทย
ฝ่ายอายุรศาสตร์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566