ใช้ยาวาร์ฟาริน (Warfarin) อย่างไรให้ปลอดภัยHow to use warfarin safely

ใช้ยาวาร์ฟาริน (Warfarin) อย่างไรให้ปลอดภัยHow to use warfarin safely

วาร์ฟารินเป็นยาที่ออกฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือด ใช้ป้องกันการเกิดลิ่มเลือด ซึ่งอาจไปอุดตันตามเส้นเลือดต่าง ๆ ในร่างกาย  

   ใช้วาร์ฟารินอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด  

 • ต้องรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด 
 • รับประทานยาสม่ำเสมอ ในเวลาเดียวกันทุกวัน  
 • ไม่ควรเพิ่ม-ลดขนาดยา หรือหยุดยาเองโดยเด็ดขาด 

  ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา  

 • กรณีลืมรับประทานยา ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ให้รับประทานทันที่ที่นึกขึ้นได้ 
 • กรณีที่ลืมรับประทานยา เกิน 12 ชั่วโมง ให้ข้ามมื้อนั้นไป และรับประทานมื้อถัดไปในขนาดเท่าเดิม  
 • ควรจดบันทึกทุกครั้งเมื่อลืมรับประทานยา และนำข้อมูลมาแจ้งให้แพทย์ทราบ 

ใช้ยาวาร์ฟารินอย่างไรให้ปลอดภัย  

 • หากผู้ป่วยต้องเข้ารับการทำหัตถการ ต้องแจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ให้ทราบว่ารับประทานยาวาร์ฟารินอยู่  
 • ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนซื้อยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมมารับประทาน 
 • พกสมุดประจำตัวผู้ป่วยที่รับประทานยาวาร์ฟารินทุกครั้งที่พบแพทย์ 
 • ระวังการรับประทานอาหารบางชนิด 
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์  
 • แจ้งให้แพทย์ทราบกรณีตั้งครรภ์ หรือวางแผนจะตั้งครรภ์  

อาการที่ต้องรีบมาพบแพทย์ 

 • อาการที่อาจบ่งชี้ภาวะเกิดเลือดออก เช่น จ้ำเลือด  เลือดไหลไม่หยุดหรือไหลมากผิดปกติ อุจจาระ ปัสสาวะปนเลือด ปวดศีรษะรุนแรง  
 • อาการที่อาจบ่งชี้การเกิดเส้นเลือดอุดตัน เช่น อาการปากเบี้ยว แขนหรือขาอ่อนแรงครึ่งซีก ชา พูดไม่ชัด หรือมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกร่วมกับได้ยินเสียงลิ้นหัวใจเบาลง ในกรณีใส่ลิ้นหัวใจเทียมชนิดโลหะ

วิธีการเก็บรักษายา 

1. เก็บยาให้พ้นแสงและความชื้น โดยใส่ในซองสีชาที่ทางโรงพยาบาลจัดให้ หรือในขวดปิดมิดชิด 
2. ตรวจสอบวันหมดอายุทุกครั้งหลังจากรับยา 
3. เก็บยาให้พ้นมือเด็ก 
4. ในกรณีต้องรับประทานยาแบบหักแบ่ง อย่าหักแบ่งเม็ดยาไว้ทั้งซองหรือทีละหลายเม็ด 

ข้อมูลโดย : ภญ.รวิวรรณ อรุณพันธุ์ 
วาร์ฟารินคลินิก กลุ่มงานเภสัชกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2566