ดูแลตัวเองอย่างไร เมื่อต้องเผชิญอาการเสียวฟัน

ดูแลตัวเองอย่างไร เมื่อต้องเผชิญอาการเสียวฟัน

เสียวฟัน เป็นอาการปวดเสียวที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้น ๆ จากการตอบสนองของบริเวณที่มีการเปิดออกของเนื้อฟันต่อสิ่งกระตุ้น ได้แก่ ความเย็น ความร้อน ลมเป่าแห้ง สารเคมี สิ่งกระตุ้นเชิงกล เช่น การแปรงฟัน หรือสิ่งกระตุ้นที่เป็นสารละลายความเข้มข้นสูง เช่น น้ำหวาน เป็นต้น

สาเหตุของอาการเสียวฟัน

 • ฟันผุ
 • ฟันสึก
 • ฟันร้าว
 • ภาวะเนื้อฟันไวเกิน
 • ผิวรากฟันโผล่จากการมีเหงือกร่น ซึ่งเกิดจากการแปรงฟันผิดวิธี หรือโรคปริทันต์
 • วัสดุอุดฟันเสื่อม หรือรั่ว

ดูแลอย่างไรเมื่อเสียวฟัน

 • หากมีอาการเสียวฟันจาก ฟันผุ ฟันสึก ฟันร้าว หรือวัสดุอุดฟันเสื่อม แนะนำให้พบทันตแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม
 • หากมีอาการเสียวฟันจาก ภาวะเนื้อฟันไวเกิน หรือเหงือกร่น ท่านควรดูแลตนเองเบื้องต้นและปรับพฤติกรรม ดังนี้
 • เลือกใช้ยาสีฟันลดเสียวฟันที่มีฟลูออไรด์
 • แปรงฟันอย่างถูกวิธี ด้วยแปรงสีฟันขนนุ่ม วันละอย่างน้อย 2 ครั้ง
 • เลี่ยงอาหาร และเครื่องดื่มที่มีรสเปรี้ยวหรือมีฤทธิ์เป็นกรด เช่น น้ำอัดลม
  • งดเคี้ยวอาหารแข็งหรือเหนียว เช่น น้ำแข็ง
 • หากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วยังมีอาการเสียวฟัน ควรพบทันตแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ และรับการรักษาอย่างเหมาะสม

หากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วยังมีอาการเสียวฟัน ควรพบทันตแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ และรับการรักษาอย่างเหมาะสม

ข้อมูลโดย ทพญ.นภัสสร องค์พิเชฐเมรา
ฝ่ายทันตกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567