ภาวะหัวใจล้มเหลว รักษาได้ แต่ไม่หายขาด

ภาวะหัวใจล้มเหลว รักษาได้ แต่ไม่หายขาด

ภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นภาวะที่หัวใจไม่สามารถทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างเหมาะสม โดยมีสาเหตุได้หลายอย่าง เช่น หลอดเลือดหัวใจตีบ ลิ้นหัวใจรั่ว หรือ ความผิดปกติแต่กำเนิด เป็นต้น

ปัจจุบัน ประชากรมากกว่า 30 ล้านคนทั่วโลกมีภาวะนี้ 

อาการของภาวะหัวใจล้มเหลว

  • อ่อนเพลียไม่มีแรง เหนื่อยง่ายหรือหอบเมื่อทำกิจกรรม
  • นอนราบไม่ได้เพราะจะรู้สึกเหนื่อย อึดอัดหรือไอ แต่หากลุกนั่งก็จะอาการดีขึ้น
  • เบื่ออาหาร แน่นท้อง คลื่นไส้หรืออาเจียน 
  • น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็วภายใน 1-2 วัน 
  • บวม กดแล้วบุ๋ม โดยเฉพาะที่บริเวณขา หน้าแข้ง หรือเท้า

การรักษาและดูแลตนเอง

1. รับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ ปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเมื่อจะใช้ยาอื่นร่วมด้วย 

2. เฝ้าระวังอาการผิดปกติด้วยตนเอง เช่น  ชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งเดิมและเวลาเดิม เพื่อเฝ้าระวังการคั่งน้ำและเกลือ

3. งดอาหารเค็ม ควบคุมปริมาณการบริโภคโซเดียมให้น้อยกว่า 2 กรัมต่อวัน งดผงชูรส ผงปรุงรส อาหารหมักดอง อาหารรสจัด

4. ผู้ป่วยสามารถออกกำลังกายได้ในระดับปานกลาง ไม่หักโหม โดยในช่วงแรกอาจใช้เวลาที่ 5-10 นาทีก่อนจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นไปจนถึง 20 นาที

5. พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่อดนอน หรือโหมงานหนักมากเกินไป 

6. ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดื่มสุรา

7. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี

8. พบแพทย์ตามนัดอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลโดย : อ พ.ญ.สุภาณี สินเพิ่มสุขสกุล 

ศูนย์ความป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2566