ทำความรู้จักการฝังเข็ม อีกหนึ่งทางเลือกการรักษา

ทำความรู้จักการฝังเข็ม อีกหนึ่งทางเลือกการรักษา

การฝังเข็ม เป็นการรักษาทางเลือกที่ได้รับรองจากองค์การอนามัยโลก โดยการใช้เข็มไปกระตุ้นจุดต่าง ๆ ตามหลักการแพทย์แผนจีนมีตั้งแต่หัวจรดเท้า ช่วยปรับสมดุลการทำงานต่าง ๆ ของร่างกายแทนการใช้ยาและสารเคมี

อาการที่การฝังเข็มช่วยบรรเทาได้

 • คลายเครียด นอนไม่หลับ
 • โรคทางระบบประสาท
 • โรคทางดวงตา
 • โรคทางการได้ยิน
 • ภูมิแพ้ หอบหืด
 • โรคผิวหนัง
 • โรคกระเพาะ อาการผิดปกติของกระเพาะอาหาร
 • ความดันโลหิตสูง
 • อาการปวดเมื่อย ปวดข้อ ตามจุดต่าง ๆ

อาการข้างเคียงจากการฝังเข็ม

 • อาจมีเลือดออกตามจุดที่ฝังเข็มเล็กน้อย
 • ความดันโลหิตลดต่ำลงจากหลอดเลือดขยายตัว

การขังเฝ็มจำเป็นต้องดำเนินการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในสถานที่ที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองความปลอดภัย ไม่เช่นนั้นอาจเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่รุนแรงได้ หากฝังเข็มไปโดนอวัยวะสำคัญในร่างกายและไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
Fun fact: ในกระบวนการผลิตยามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมหาศาล การรักษาโดยไม่ใช้ยาและสารเคมีอย่างการฝังเข็มจึงเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลกควบคู่ไปกับรักษ์สุขภาพ

ข้อมูลโดย อ. นพ.จักรพงษ์ เสารงทอง
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2567

ที่มา : https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/line/การรักษาด้วยการฝังเข็ม/
https://www.youtube.com/watch?v=css6RZDaaYE
https://www.facebook.com/ChulalongkornHospital/posts/3988892857820224/?_rdc=1&_rdr