เบาได้เบาก่อนเป็นเบาหวาน

เบาได้เบาก่อนเป็นเบาหวาน

การปรับพฤติกรรมและการเลือกรับประทานอาหารช่วยป้องกันโรคเบาหวานได้

  • รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
  • ลดน้ำหวาน น้ำผลไม้
  • ลดอาหารหวาน ขนมขบเคี้ยว
  • ลดการปรุงอาหารด้วยเครื่องปรุงต่าง ๆ เพราะมีปริมาณน้ำตาลแอบแฝง
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • ควบคุมน้ำหนักตัวให้เหมาะสม
  • เมื่ออายุ 35 ปี ควรตรวจเลือดเพื่อคัดกรองเบาหวาน หรือ เริ่มตรวจเมื่ออายุตั้งแต่ 25 – 30 ปีหากมีประวัติโรคเบาหวานในครอบครัว

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : อ. นพ.วิทวัส แนววงศ์
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านเบาหวาน ฮอร์โมนและเมตะบอลิสม