รู้ทันมะเร็งเต้านม

รู้ทันมะเร็งเต้านม

อาการแบบไหนที่อาจจะเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านม?

 • มีก้อนที่เต้านมหรือรักแร้
 • รูปร่างหรือขนาดของเต้านมที่เปลี่ยนไป
 • รูปร่างหรือขนาดของหัวนมที่เปลี่ยนแปลงไป
 • มีน้ำ, เลือด หรือน้ำเหลืองไหลออกมาจากหัวนม
 • สี หรือ ผิวหนังบริเวณลานหัวนมที่เปลี่ยนไป เช่น รอยบุ๋ม รอยย่น ผิวหนังบริเวณเต้านมที่เปลี่ยนไป
 • อาการเจ็บผิดปกติที่เต้านมหรือรักแร้โดยเฉพาะเจ็บข้างเดียว

โรคมะเร็งเต้านมมีกี่ระยะ?
มี 4 ระยะ แบ่งเข้าใจง่ายได้ 3 แบบ คือ
ระยะเริ่มต้น (ระยะที่ 1-2) ได้แก่ กลุ่มที่ก้อนขนาดเล็กไม่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองหรือกระจายไปเล็กน้อย
ระยะลุกลาม (ระยะที่ 2-3) ได้แก่ กลุ่มที่ก้อนขนาดใหญ่หรือกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองค่อนข้างมาก
ระยะแพร่กระจาย (ระยะที่ 4) ได้แก่ กลุ่มที่มีโรคกระจายไปอวัยวะอื่น เช่น ปอด ตับ กระดูก

เป็นมะเร็งเต้านมก้อนใหญ่ ยังมีโอกาสหายหรือไม่?

 • ยังมีโอกาสหายขาดได้
 • ความเข้าใจต่อตัวโรคอย่างถูกต้องและการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญที่จะไม่ทำให้พลาดโอกาสในการรักษาให้หาย
 • ในปัจจุบันมียาเคมีบำบัดและยามุ่งเป้าที่มีประสิทธิภาพดี ช่วยทำให้ขนาดของก้อนเล็กลงจนสามารถผ่าตัดได้ และลดโอกาสการกลับเป็นซ้ำในภายหลัง

เป็นมะเร็งเต้านมแล้ว มีโอกาสหายหรือไม่?
ขึ้นอยู่กับระยะโรค
ㆍโอกาสหาย : ระยะเริ่มแรก > ระยะลุกลาม > ระยะแพร่กระจาย
ㆍในระยะแพร่กระจาย (ระยะ 4) มีโอกาสหายค่อนข้างน้อย

 • ถึงแม้จะไม่หายขาด แต่การรักษาในปัจจุบัน สามารถทำให้มีชีวิตยืนยาวและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้
 • ปัจจุบันมีการรักษาใหม่หลายชนิด ในผู้ป่วยตอบสนองต่อการรักษาอาจมีชีวิตอยู่ได้อีกหลายปี แม้จะป่วยเป็นโรคในระยะที่ 4 แล้ว

ข้อมูลโดย : อ.พญ.ณัฏยา ภู่วรวรรณ
ภาควิชาอายุรศาสตร์
ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2566