รู้ทัน ยับยั้ง มะเร็งตับ

รู้ทัน ยับยั้ง มะเร็งตับ

มะเร็งตับรู้ไวรักษาได้ ดังนั้นการตรวจคัดกรองมะเร็งตับจึงเป็นวิธีที่จะช่วยคัดกรองผู้ป่วยให้เข้าสู่กระบวนการรักษาได้ทันท่วงที

ใครบ้างที่ควรตรวจคัดกรองมะเร็งตับ

• ผู้ป่วยตับแข็ง

• ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ

• ผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนลงพุง

• ผู้ที่ตรวจพบไวรัสตับอักเสบซีและมีพังผืดในตับสูง

• ผู้ที่ตรวจพบไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ที่เข้าเกณฑ์ดังต่อไปนี้

o เป็นเพศชาย อายุมากกว่า 40 ปี

o เป็นเพศหญิง อายุมากกว่า 50 ปี

o เป็นผู้ที่มีประวัติมะเร็งตับในครอบครัวสายตรง

ตรวจคัดกรองอย่างไร

• การตรวจอัลตราซาวน์ตับ

• การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ alpha-fetoprotein (AFP)

ตรวจคัดกรองบ่อยแค่ไหน

• ทุก 6 เดือน

มะเร็งตับป้องกันได้อย่างไร

• ตรวจเลือดเพื่อคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง เพราะ กว่า 80% ของผู้ป่วยมักไม่มีอาการ

• รักษาไวรัสตับอักเสบบีและซี

• งดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การดื่มแอลกอฮอล์

• รีบปรึกษาแพทย์หากมีอาการผิดปกติ เช่น ตัวเหลือง ตาเหลือง ปวดท้อง ท้องโต หรือขาบวม

ข้อมูลโดย : อ.พญ.เกศรินทร์ ถานะภิรมย์
ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ด้านโรคตับ
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566