10 สัญญาณอันตรายเตือนภัยโรคตับแข็ง

10 สัญญาณอันตรายเตือนภัยโรคตับแข็ง

1.เพลีย เหนื่อยง่าย หาสาเหตุอื่นไม่พบ
2.ตาเหลือง (ดีซ่าน) ตัวเหลือง
3.ผิวหนังมีผื่นแดง คล้ายแมงมุม บริเวณส่วนบนของร่างกาย ฝ่ามือแดง
4.ขนบริเวณหัวหน่าวร่วงหรือลดลงต่อมน้ำลายโตผิดปกติ
5.นมโตข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างในผู้ชาย
6.เท้าหรือขาบวมสองข้างนิ้วกดลงแล้วบุ๋มมีน้ำในช่องท้อง หรือท้องมาน
7.เลือดออกง่าย เช่น เลือดออกตามไรฟันในช่องปาก
8.เลือดออกในทางเดินอาหาร เช่น ถ่ายดำเป็นสีถ่าน หรืออาเจียนเป็นเลือด
9. อาการทางสมอง ได้แก่ การนอนผิดเวลา ไม่หลับตอนกลางคืน หลับตอนกลางวัน บุคลิกภาพ ความคิด ความจำ หรืออารมณ์เปลี่ยนไป
10.น้ำหนักลด เบื่ออาหาร (เมื่อมีมะเร็งตับแทรกซ้อน)

หากสังเกตพบอาการข้างต้นเหล่านี้ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย และทำการรักษาได้อย่างถูกต้อง ตับเข็งรักษาได้ หายได้ แม้แก้ไขไม่ได้ก็เปลี่ยนตับได้

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : รศ. ดร. นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ