วิธีลดความเครียดจากการติดตามข่าว

วิธีลดความเครียดจากการติดตามข่าว

ในสถานการณ์ปัจจุบันการติดตามข่าวสารอาจส่งผลกระทบต่อจิตใจในเชิงลบ เช่น รู้สึกเครียด ไม่สบายใจ เมื่อทราบข่าวสารนั้น ส่งผลต่อสุขภาพจิตทั้งของตนเองและคนรอบข้าง ดังนั้นควรมีวิธีลดความเครียดจากการติดตามข่าวที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

  1. ควรเลือกติดตามข่าวจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอม ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด และสร้างความวิตกกังวล
  2. ไม่ควรติดตามทุกข่าวอย่างต่อเนื่องควรเลือกติดตามข่าวที่จำเป็นหรือสำคัญจริง ๆ เพียงไม่กี่หัวข้อ โดยอ่านสรุปใจความเพียงสั้น ๆ
  3. ไม่ควรใช้เวลาในการติดตามข่าวนานเกินไป ควรจำกัดระยะเวลาในการติดตามข่าว ไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อวัน
  4. ไม่ควรใช้เวลาเพื่อติดตามข่าวจนรบกวนเวลาในการทำกิจวัตรประจำวันส่วนอื่น ๆ และรักษาเวลาเพื่อทำกิจวัตรประจำวันให้เหมือนเดิม เช่น การออกกำลังกาย หรือการทำงานอดิเรก
  5. เปิดใจยอมรับความเห็นต่าง แสดงออกทางความคิดเห็นด้วยความเคารพ และวาจาสุภาพเสมอ หากรู้สึกว่าการแสดงออกทางความคิดเห็น ไม่ทำให้สถานการณ์ขณะสนทนาดีขึ้นควรหยุดและถอยออกมา
  6. พักผ่อนให้เพียงพอเพื่อป้องกันผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2564
ที่มา : อ. นพ.ชาวิท ตันวีระชัยสกุล