มะเร็งตับ หากพบไว รักษาได้

มะเร็งตับ หากพบไว รักษาได้

มะเร็งตับเป็นโรคที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขทั่วโลกในประเทศไทยมะเร็งตับเป็นมะเร็งที่พบมากเป็น
– อันดับ 1 ในผู้ชาย
– อันดับ 3 ในผู้หญิง

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งตับ

  • ตับแข็ง
  • การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
  • การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชี
  • การดื่มแอลกอฮอล์
  • ภาวะไขมันพอกตับ
  • การมีญาติสายตรงเป็นมะเร็งตับ

อาการ

  • ในระยะแรกมักไม่ทำให้เกิดอาการผิดปกติ
  • หากมะเร็งลุกลามมากขึ้นอาจให้เกิดอาการปวดท้อง ตัวเหลือง ตาเหลือง ท้องบวม ขาบวม อ่อนเพลีย น้ำหนักลด อาเจียนเป็นเลือด

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : อ. นพ.ศุภพัชญ ศรีภูษณาพรรณ
หน่วยโรคทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์