ดูแลสุขภาพคนข้ามเพศอย่างไร ให้มีความสุข

ดูแลสุขภาพคนข้ามเพศอย่างไร ให้มีความสุข

คนข้ามเพศควรได้รับการดูแลทางการแพทย์ดังนี้

ปรึกษาจิตแพทย์

คนข้ามเพศส่วนใหญ่มั่นใจและทราบดีว่าตนเองเป็นคนข้ามเพศ อย่างไรก็ตาม บางรายอาจไม่แน่ใจว่าตนเองเป็นคนข้ามเพศหรือไม่ หรือกรณีที่แพทย์ไม่แน่ใจในการวินิจฉัย อาจปรึกษาจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนเริ่มการรักษา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการสูงสุด

การใช้ฮอร์โมนภายใต้คำแนะนำของแพทย์

ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายไปตามเพศที่ต้องการ เพิ่มความพึงพอใจต่อตนเองและอาจช่วยลดความรู้สึกอึดอัด ความไม่สบายใจของผู้รับบริการอย่างไรก็ตามผู้รับบริการบางรายมีความเสี่ยงเฉพาะตัวหรือมีข้อห้ามของการใช้ฮอร์โมน การเริ่มยาภายใต้การดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุด

การผ่าตัดเปลี่ยนเพศ

เป็นการรักษาที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ ดังนั้นควรมีการใช้ชีวิตข้ามเพศและใช้ฮอร์โมนข้ามเพศมาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี เพื่อความมั่นใจก่อนการผ่าตัด คนข้ามเพศไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมนและ/หรือการผ่าตัดเสมอไป

เป้าหมายสำคัญในการดูแลสุขภาพคนข้ามเพศ คือการทำให้คนข้ามเพศได้รับการยอมรับจากคนในครอบครัว สถานศึกษาและที่ทำงาน รู้สึกปลอดภัยไม่ถูกแบ่งแยกและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
ที่มา : อ. นพ.อัมรินทร์ สุวรรณ
ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา