เรื่องเด่น ฬ จุฬา

วารสาร ฬ.จุฬา เป็นวารสารรายเดือน ที่จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยและคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รวมเรื่องเด่น ฬ จุฬา จัดทำขึ้นเพื่อคัดเอา คอลัมภ์เด่นในวารสาร ฬ จุฬา แต่ละฉบับ มาแบ่งคอลัมภ์ให้สะดวกแก่ผู้สนใจเนื้อหาแต่ละคอลัมภ์ และเพลินเพลินกับสาระเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น