สภากาชาดสิงคโปร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สภากาชาดสิงคโปร์พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กิจกรรม “บ้านสวยด้วยมือเรา Big Cleaning Week ครั้งที่ 3”

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาขาดไทย จัดโครงการ “บ้านสวยด้วยมือเรา Big Cleaning Week ครั้งที่ 3”

กิจกรรมงานประชุมวิชาการ World TB Day “ Real Life for TB Management in Thailand รู้ทันวัณโรค ในวันวัณโรคโลก”

ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และหน่วยปฏิบัติการวิจัยวัณโรค คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการ World TB Day “ Real Life for TB Management in Thailand รู้ทันวัณโรค ในวันวัณโรคโลก”

กิจกรรมงานประชุมวิชาการ ด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ EID Conference 2023

จัดงานประชุมวิชาการด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ EID Conference 2023 บรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบัน เพื่อแนะนำแนวทางการดูแลผู้ป่วยให้กับแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และนิสิตแพทย์

รพ.จุฬาลงกรณ์ เข้ารับประกาศนียบัตรการรับรองเฉพาะโรค ระบบการดูแลรักษาโรคเบาหวาน

อ.พญ. ณิชกานต์ หลายชูไทย แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม เป็นผู้แทนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้ารับประกาศนียบัตรการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ ระบบการดูแลรักษาโรคเบาหวาน ระดับศูนย์เบาหวาน (เด็กและผู้ใหญ่)

คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี กับหัวหน้าฝ่ายบัญชีและงบประมาณ

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกเพื่อต้อนรับ คุณภัทิรา วงษ์สำราญ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชีและงบประมาณ

รพ.จุฬาลงกรณ์ รับประกาศนียบัตร “สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้า”

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้ารับประกาศนียบัตร “สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้า” จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

กิจกรรมการอบรมวิชาการเรื่อง “Chula STROKE IN CLINICAL PRACTICE 2023” สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

อบรมวิชาการเรื่อง “Chula STROKE IN CLINICAL PRACTICE 2023” จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผู้บริหารกรมอนามัย และคณะเจ้าหน้าที่กรมอนามัย เข้าศึกษาดูงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ รพ.จุฬาลงกรณ์

ผู้บริหารกรมอนามัย และคณะเจ้าหน้าที่กรมอนามัย เข้าศึกษาดูงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเดินและการเคลื่อนไหว ศูนย์นิทราเวช ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้สูงอายุ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านสเต็มเซลล์และเซลล์บำบัด

พิธีรับใบประกาศนียบัตรหลักสูตร ฝึกอบรมระยะสั้น “Advanced Critical Care and Emergency Care Nursing”

จัดพิธีรับใบประกาศนียบัตรหลักสูตร ฝึกอบรมระยะสั้น “Advanced Critical Care and Emergency Care Nursing” ให้กับพยาบาลสังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

รพ.จุฬาลงกรณ์ จัดกิจกรรม วันนอนหลับโลก World Sleep Day 2023 ; Sleep is Essential for Health การนอนเป็นสิ่งสำคัญ นอนดีทุกวันสุขภาพแข็งแรง

กิจกรรมจุฬาฯ สัปดาห์วันนอนหลับโลกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ ศูนย์นิทราเวชฯ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด การนอนเป็นสิ่งสำคัญ นอนดีทุกวันสุขภาพ แข็งแรง : Sleep is Essential for Health เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยเงียบ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนอนไม่หลับ หรือนอนหลับแล้วไม่มีคุณภาพ

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศึกษาดูงานอาคารอนุรักษ์ ณ อาคารตำหนักวังบางขุนพรหม วังเทวะเวสม์ และศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

คณะผู้บริหารฯ ศึกษาดูงานอาคารอนุรักษ์ ณ อาคารตำหนักวังบางขุนพรหม วังเทวะเวสม์ และศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเป็นแนวทางในด้านการบริหารจัดการอาคารอนุรักษ์

error: Content is protected !!