มาตรฐานการดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำปี 2565

มาตรฐานการดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำปี 2565 5ส สร้างสิ่งแวดล้อม สร้างความสุข และความปลอดภัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กิจกรรมประชุมวิชาการ “The 8th Chula Stroke in Clinical Practice”

กิจกรรมประชุมวิชาการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มะเร็งลำไส้ใหญ่ ตรวจคัดกรองไว รักษาได้

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดเสวนาให้ความรู้ประชาชน เกี่ยวกับนวัตกรรมในการคัดกรองและความก้าวหน้าในการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่