ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ฬ

น้ำดื่ม ฬ.จุฬา น้ำดื่มบริสุทธิ์ ที่มาจากใจอันบริสุทธิ์ที่ต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เนื่องจากรายได้จากการจำหน่ายน้ำดื่ม ฬ.จุฬา ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยน้ำดื่มสะอาด มาตรฐานสากล สัญลักษณ์ ฬ.จุฬา นี้ เป็นน้ำดื่มบรรจุขวด มีจำหน่าย 2 ขนาด คือ ขนาดเล็ก 350  มิลลิลิตร ราคา 4 บาท และขนาด 600 มิลลิลิตร ในราคา 6 บาท  จำหน่ายที่ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ตามสถานที่ต่างๆในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สถานที่ตั้ง 

ตู้น้ำดื่มหยอดเหรีญ ฬ.จุฬา ให้บริการที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 2, 3, 7, 10, 12, 19, 20, 26 และ 28  

อาคารอุปการเวชกิจ และอาคารจอดรถ 3