สิ่งมงคลสักการะ

พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหาร

1,000 บาท

 

สมเด็จพระญาณฯ อุดกริ่ง สูง 3 ซม.

สมทบผ้าป่า 1,000 บาท