โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพนอกสถานที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มุ่งเน้นการให้บริการด้านสุขภาพ คัดกรองโรคเพื่อป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพด้วยทีมตรวจสุขภาพที่มีประสบการณ์ทำงานสูง และห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล

หากต้องการตรวจสุขภาพนอกสถานที่สามารถส่งอีเมลมาที่ checkup.chula@gmail.com โดยแจ้งรายละเอียดของบริษัท และรายการที่ต้องการตรวจสุขภาพ หรือหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับเพื่อดำเนินการแจ้งรายละเอียดและนัดหมายต่อไป

ค่าใช้จ่ายและแพคเกจ

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ อาจแตกต่างกันในเรื่องโปรแกรมการตรวจและเงื่อนไขอื่นๆ สามารถขอรายละเอียดหรือส่งข้อมูลโปรแกรมที่ประสงค์จะตรวจเพื่อขอทราบราคาได้ที่อีเมล Checkup.chula@gmail.com

โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

รายการ โปรแกรม 1 โปรแกรม 2 โปรแกรม 3 โปรแกรม 4 โปรแกรม 5
อายุ < 35 ปี อายุ > 35 ปี
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
ตรวจเอกซเรย์ เพื่อดูสภาพปอด (CHEST X-RAY)
ตรวจปัสสาวะ (URINE EXAMINATION)
ตรวจอุจจาระ (STOOL EXAMINATION)
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
ตรวจปริมาณน้ำตาลในเลือด (FBS)
ตรวจสมรรถภาพของไต (BUN)
ตรวจสมรรถภาพของตับ (Creatinine)
ตรวจสมรรถภาพของตับ (ALKALINE PHOSPHATASE)
ตรวจกรดยูริค (URIC ACID)
ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (CHOLESTEROL)
ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (TRIGLYCERIDE)
ตรวจปริมาณไขมันในเลือดชนิดดี (HDL)
ตรวจปริมาณไขมันในเลือดชนิดไม่ดี (LDL)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
ตรวจไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg, AntiHBs, AntiHBc)
ตรวจไวรัสตับอักเสบ เอ (AntiHAVIgG)
ตรวจไวรัสตับอักเสบ ซี (AntiHCV)
ตรวจไทรอยด์ (FT3, FT4, TSH)
ตรวจหามะเร็งในตับ (AFP)
ตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่ (CEA)
ตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) เฉพาะสุภาพบุรุษ
ตรวจมะเร็งปากมดลูก**
(ตรวจภายในและ Thin Prep) เฉพาะสุภาพสตรี
ค่าบริการรวมเหมาจ่ายต่อท่าน 1,050.00 1,500.00 3,010.00 3,390.00 4,360.00

** กรณีประสงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เพื่อนัดหมายวันและเวลา

ข้อจำกัดของการตรวจสุขภาพนอกสถานที่

1.บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า

2.บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ผู้รับบริการต้องมีจำนวนอย่างน้อย 100 ท่านขึ้นไป

3.จะต้องมีการตกลงรายละเอียดการตรวจ และส่งข้อมูลผู้ตรวจล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

4.สามารถออกให้บริการตรวจสุขภาพได้เฉพาะในเขตกรุงเทพฯและพื้นที่ใกล้เคียงตามดุลยพินิจของศูนย์ตรวจสุขภาพนอกสถานที่

5.ไม่มีบริการในวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์