Indo-China Movement Disorders Conference 2022

Indo-China Movement Disorders Conference 2022

📣 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ รพ.จุฬาลงกรณ์

ขอเชิญ บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมงานประชุม Indo-China Movement Disorders Conference 2022

🗓 6-7 สิงหาคม 2565
📍online และ onsite

📌 ลงทะเบียน กดที่ลิงก์ 👉 https://indochina-mdconference2022.com