11 เรื่องเล่าความสำเร็จ สู่แรงบันดาลใจในการทำงาน

11 เรื่องเล่าความสำเร็จ สู่แรงบันดาลใจในการทำงาน

MDCU TALK 🎤 ปาฐกถาพิเศษ ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา

✨ The Stories of Success of MDCU : Past, Present and Future ✨

📍วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

พร้อมทั้ง 11 เรื่องเล่าความสำเร็จ สู่แรงบันดาลใจในการทำงาน

📞สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-256-4193 และ 02-256-4566

#MDCU
#แพทย์จุฬาฯ
#75ปีแพทย์จุฬาฯ
#75yearsMDCUForAll