🎉โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับรางวัล 3 ปีซ้อน Best Brand Performance on Social Media สาขา Hospital🏆🏆🏆ในงาน “Thailand Social Awards ครั้งที่ 12”

🎉โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับรางวัล 3 ปีซ้อน Best Brand Performance on Social Media สาขา Hospital🏆🏆🏆ในงาน “Thailand Social Awards ครั้งที่ 12”

✨แบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมและใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ สาขากลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน✨

🙏ขอขอบคุณกำลังใจและการติดตามโซเชียลมีเดียของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในทุกช่องทาง

เรามุ่งมั่นในการพัฒนาทุกๆ ด้านอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเป็นเสาหลักด้านสุขภาพให้กับประชาชนชาวไทย