เชิญชมนิทรรศการ “๙๐ พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๖๖ ปี สภานายิกาสภากาชาดไทย”

เชิญชมนิทรรศการ “๙๐ พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๖๖ ปี สภานายิกาสภากาชาดไทย”

นิทรรศการรวมภาพพระราชกรณียกิจหายาก
“90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 66 ปี สภานายิกาสภากาชาดไทย”

สภากาชาดไทยขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 66 ปี สภานายิกาสภากาชาดไทย” ในรูปแบบ on ground ระหว่างวันที่ 11-24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-18.00 น. ณ ตึกจักรพงษ์ และบริเวณด้านหน้าอาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และในรูปแบบ online ที่ www.redcross.or.th/queensirikit90thexhibit เพื่อเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับสภากาชาดไทย จากอดีตถึงปัจจุบัน ให้พสกนิกรได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมสืบสานพระราชปณิธานที่พระองค์ทรงงานหนักและทรงห่วงใยราษฎรที่ยากลำบาก โดยผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการที่ตึกจักรพงษ์จะได้รับโปสการ์ดภาพพระราชกรณียกิจเป็นที่ระลึก (จำนวนจำกัด) สอบถามโทร. 1664

#นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
#90พรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
#66ปีสภานายิกาสภากาชาดไทย
#สภากาชาดไทย