ห้องรับรองผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน Discharge Lounge📍อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 24 โซน C

ห้องรับรองผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน Discharge Lounge📍อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 24 โซน C

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดบริการใหม่✨

ห้องรับรองผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน Discharge Lounge📍อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 24 โซน C

✅ห้องรับรองสำหรับผู้ป่วยที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน แต่รอผู้มารับหรือดำเนินการเอกสารประกัน
✅สะดวกสบายด้วยโซฟาสำหรับพักผ่อน อินเทอร์เน็ต ปลั๊กไฟ
✅พื้นที่รับประทานอาหารเป็นสัดส่วน พร้อมห้องน้ำสะอาด
✅มีเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
✅ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้ป่วยสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดและเงื่อนไขการใช้บริการได้จากพยาบาลหอผู้ป่วยของท่าน