หมอหมู่

หมอหมู่

สภากาชาดไทย เชิญชวนร่วมสนับสนุนภารกิจ “หมอหมู่” ค้นหาและรักษาผู้มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะ ในโครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ปี 2566 โดยศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ด้วยการร่วมกันบริจาค 30 บาท เพื่อมอบโอกาสในการเข้าถึงการรักษาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพจากทีมสหสาขาวิชาชีพ และมอบความกล้าในการเข้าสังคมได้อย่างมั่นใจและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข