วารสาร ฬ ฉบับล่าสุด ปีที่ 7 ฉบับที่ 74

วารสาร ฬ ฉบับล่าสุด ปีที่ 7 ฉบับที่ 74

บอกเล่าสารพันเรื่องราวที่น่าสนใจของชาวโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ไปด้วยกันกับ

📚 วารสาร ฬ ฉบับล่าสุด ปีที่ 7 ฉบับที่ 74 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

🎊 ร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 108 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโรงพยาบาลฯ ที่ทรงคุณค่า รวมถึงการนำเสนอเรื่องราวความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการวินิจฉัยและตรวจรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสู่อนาคต

🔎 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่
https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/journal/