วารสาร ฬ ฉบับล่าสุด ปีที่ 7 ฉบับที่ 75 ประจำเดือน มิถุนายน 2565

วารสาร ฬ ฉบับล่าสุด ปีที่ 7 ฉบับที่ 75 ประจำเดือน มิถุนายน 2565

บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของชาวรพ.จุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

🎊 ร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 75 ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
“75 ปี แพทย์จุฬาฯ เพื่อคุณค่าของทุกชีวิต 75 years MDCU for all”

ร้อยเรียงเรื่องราวความเป็นมาของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ การสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ และการผลักดันแนวคิดโรงเรียนแพทย์คุณธรรม ที่มุ่งผลิตแพทย์คุณภาพพร้อมทำงานสู่สังคม

🔎 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ : https://bit.ly/3Q9Wphh