“วารสาร ฬ.” ฉบับมีนาคม – เมษายน 2566

“วารสาร ฬ.” ฉบับมีนาคม – เมษายน 2566

💫พบกับ “วารสาร ฬ.” ฉบับมีนาคม – เมษายน 2566📚

เต็มเปี่ยมด้วยเรื่องราวดีๆ ไลฟ์สไตล์ที่ลงตัว

พร้อมทั้งสาระความรู้ที่หลากหลายทุกแง่มุมของชาวโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่คุณไม่ควรพลาด‼️

🔎สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/journal/vol81/