คลินิกนวัตบริบาล ระบบบริการพิเศษ และ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

คลินิกนวัตบริบาล ระบบบริการพิเศษ และ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

สองทางเลือกเพื่อการเข้าถึงการรักษาพยาบาลจาก รพ.จุฬาลงกรณ์

✨🏥 คลินิกนวัตบริบาล ระบบบริการพิเศษ 🏥✨

🗓️ เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
📍 ณ อาคารนวัตบริบาล (ประตูหมายเลข 14 ด้านถนนอังรีดูนังต์)

✨🏥 คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 🏥✨

🗓️ เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น.
📍 ณ อาคาร ภปร (ใกล้แยกศาลาแดง)
👉🏻 ตรวจรักษาโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา
👉🏻 ให้บริการด้วยระบบนัดหมายล่วงหน้าผ่าน Call Center
👉🏻 ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการเท่ากัน
👉🏻 ให้บริการสำหรับผู้ใช้บริการที่ชำระเงินเอง ประกันสุขภาพเอกชน สิทธิสวัสดิการข้าราชการเบิกจ่ายตรง กรุงเทพมหานคร อปท. และต้นสังกัดที่ทำสัญญากับ รพ.จุฬาลงกรณ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 📞 02 256 5193