ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด Pfizer เข็มที่ 1,2,3,4,5 สำหรับประชาชนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป

ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด Pfizer เข็มที่ 1,2,3,4,5 สำหรับประชาชนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป

📣 รพ.จุฬาลงกรณ์ ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด Pfizer เข็มที่ 1,2,3,4,5 สำหรับประชาชนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป

📌 สแกน QR Code หรือเข้าไปที่ 👉 https://vaccinecenter.kcmh.or.th เพื่อลงทะเบียนเลือกวัน-เวลาเข้ารับบริการ ในระหว่างวันที่ 4 – 27 ก.ค. 2565 (ปิดรับลงทะเบียนเมื่อมีผู้เข้ามาจองสิทธิ์ครบตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา)

📍สถานที่รับบริการ : คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (ปิดบริการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)