ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Pfizer เข็มที่ 1,2, 3 และ 4

ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Pfizer เข็มที่ 1,2, 3 และ 4

📣 รพ.จุฬาลงกรณ์ ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด Pfizer เข็มที่ 1,2,3,4 สำหรับประชาชนที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไป

📌 สแกน QR Code หรือเข้าไปที่ https://vaccinecenter.kcmh.or.th เพื่อลงทะเบียนเลือกวัน-เวลาเข้ารับบริการ ในระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 1 ก.ค. 2565 (ปิดรับลงทะเบียนเมื่อมีผู้เข้ามาจองสิทธิ์ครบตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา)

📍สถานที่รับบริการ : คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
(ปิดบริการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)