ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคโควิด-19 เข็มที่ 3 (Booster) วัคซีน Astra Zeneca สำหรับประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคโควิด-19 เข็มที่ 3 (Booster) วัคซีน Astra Zeneca สำหรับประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป