ขอเชิญบริจาคและบูชา “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า”

ขอเชิญบริจาคและบูชา “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า”

หากท่านกำลังมองหาของขวัญให้กับครอบครัว บุคคลอันเป็นที่รัก เนื่องในเทศกาลปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล ขอเรียนเชิญท่านร่วมบริจาคและบูชา “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า” พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งการแพทย์

บูชาโดยไม่เสียค่าจัดส่งที่ https://bhaisajyaguru.redcross.or.th/ หรือที่ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 1 ยกเว้นวันหยุดราชการ (ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้)

รายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้าง “อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD)” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย