ประเภทห้องพักและราคา

บริการห้องพักสำหรับผู้ป่วยในที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โดยมีรายละเอียดการเข้าพักสำหรับผู้ป่วยสิทธิการรักษาต่างๆ และราคาห้องพัก ดังนี้

ระดับห้องพัก อัตราค่าห้อง
Standard(สามัญ) 600
Deluxe(ห้องคู่) 1,500
Studio(ห้องเดี่ยว) 3,500
Superior(ห้องเดี่ยว) 5,000
Executive (ห้องเดี่ยว) 8,000
Junior Suite 10,000
Bhumisiri Suite 12,000