ประเภทห้องพักและราคา

บริการห้องพักสำหรับผู้ป่วยในที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โดยมีรายละเอียดการเข้าพักสำหรับผู้ป่วยสิทธิการรักษาต่างๆ และราคาห้องพัก ดังนี้

ระดับห้องพักอัตราค่าห้อง
Standard(สามัญ)600
Deluxe(ห้องคู่)1,500
Studio(ห้องเดี่ยว)3,500
Superior(ห้องเดี่ยว)5,000
Executive (ห้องเดี่ยว)8,000
Junior Suite10,000
Bhumisiri Suite12,000