การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

 

  1. ผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ให้นำยาที่รับประทานประจำมาในวันนอนโรงพยาบาล
  2. ผู้ป่วยที่มีนัดหมายเข้ารับการผ่าตัด หากรับประทานยาละลายลิ่มเลือด ให้งดรับประทาน 7 วันก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ตามคำสั่งแพทย์ผู้ให้การรักษา
  3. ผู้ป่วยเตรียมบัตรประชาชน สูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี) บัตรข้าราชการ สำหรับพระภิกษุให้เตรียมใบสุทธิบัตร PASSPORT หนังสือส่งตัวจากองค์กร (รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน มหาชน) หนังสือรับรองสิทธิการรักษาจากต้นสังกัดสำหรับสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าส่งต่อ (30 บาทส่งต่อ)และประกันสังคมโรงพยาบาลอื่นส่งต่อ
  4. ผู้ป่วยและญาติเตรียมของใช้ส่วนตัวสำหรับเข้าพักในโรงพยาบาล (แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ น้ำยาสระผม หวี)
  5. เตรียมชุดสำหรับใส่กลับบ้าน
    • กรณีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาคนเดียว ไม่มีญาติผู้ป่วย สามารถติดต่อเข้ารับการรักษาได้เช่นกัน
    • กรณีผู้ป่วยชาวต่างชาติ สามารถเข้ารับการรักษาได้ หากมีความจำเป็นต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน ทางโรงพยาบาลจะประสานงานกับกรมการกงสุลในภายหลัง