เหรียญที่ระลึก

 

เหรียญสมเด็จพระญาณสังวรฯ และพระปรมาภิไธย ภปร (โลหะผสม)  สร้างปีพุทธศักราช 2528

เหรียญละ 500 บาท

 

เหรียญสมเด็จพระญาณสังวรฯ และพระปรมาภิไธย ภปร (ทองแดง) สร้างปีพุทธศักราช 2529

บูชาเหรียญละ 300 บาท  

เหรียญพระพุทธเจ้าหลวง (รัชกาลที่ 5) เนื้อทองแดง  สร้างปี พุทธศักราช 2536

เหรียญละ 300 บาท

เหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักกษาปณ์โมเน่ เดอ ปารีส (ฝรั่งเศส) เนื้อเงิน

เหรียญละ 6,900 บาท

 

เหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ เนื้อเงิน

เหรียญละ 3,000 บาท

 

เหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักกษาปณ์โมเน่ เดอ ปารีส (ฝรั่งเศส) เนื้อบรอนซ์

เหรียญละ 2,000 บาท

 

เหรียญสมเด็จองค์สภานายิกา สภากาชาดไทย 3 พระองค์

และพระนามาภิไธยย่อ 3 พระองค์

เหรียญละ 100 บาท