เลือดออกทางช่องคลอดแบบไหนควรไปพบแพทย์

เลือดออกทางช่องคลอดแบบไหนควรไปพบแพทย์
  • มีเลือดออกทางในช่องคลอดในสตรีที่ไม่ควรมีประจำเดือน เช่น เด็กหรือวัยรุ่นที่ยังไม่มีประจำเดือน สตรีวัยหมดประจำเดือน
  • มีเลือดออกนอกรอบประจำเดือน หรือมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์
  • สตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีปริมาณประจำเดือนมาผิดปกติทั้งแง่ของปริมาณและระยะเวลา
    • ใช้ผ้าอนามัยมากกว่า 4 แผ่นชุ่มต่อวัน
    • ระยะเวลาเกิน 7 วัน ถือว่านานเกินไป

การมีเลือดออกทางในช่องคลอดผิดปกติ อาจทำให้มีอาการวิงเวียน อ่อนเพลียจากภาวะโลหิตจาง หากมีอาการดังกล่าวข้างต้นควรมาพบแพทย์ เพื่อตรวจหาสาเหตุและรับการรักษาต่อไป

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2563

ที่มา : รศ.นพ.สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา